IGL Coatings - Denmark


Vi er den Danske importør af IGL Coatings.
Hvem er IGL Coatings og hvad står de for?

IGL Coatings er et multi prisvindende malaysisk teknologifirma baseret i Shah Alam med fokus på at udvikle innovative og bæredygtige nanoteknologiprodukter.

IGL Coatings omdefinerede coatings industrien og var banebrydende inden for keramiske coatings med lav og ingen VOC.

De har udvidet til mere end 53 lande og vokser stadig over hele verden.

IGL Coatings har arbejdet meget for, at forbedre farlige formuleringer ved at skabe miljøvenlige, bæredygtige og lav VOC-coatings for en bedre og mere sikre verden. Deres udvalget af coatings dækker alt fra biler til luftfart, marine, industrielle coatings, herunder deres effektive og miljøvenlige rengørings- og vedligeholdelsesprodukter.

IGL Coatings er også den første i branchen, der har fået sin nanoteknologi auditeret og verificeret af Nanoverify (et partnerskab mellem Nano Malaysia Berhad og SIRIM QAS International).
IGL Coatings er certificeret af TUV Rheinland og er REACH-kompatibel (registrering, evaluering, autorisation og begrænsning af kemikalier). REACH er en EU-forordning, som regulerer tusindvis af stoffer som bly, cadmium og AZO-farver. Desuden er IGL Coatings også 9001:2015 certificeret.

Deres mission er løbende at skabe innovative produkter, som sikre og overgår eksisterende produkter på markedet med hensyn til holdbarhed, kvalitet og nem påføring.

IGL Coatings har en inkluderende tilgang til miljøbevarelse, sundhed og sikkerhed for medarbejdere, kunder, leverandører og samfundets velvære.
Desuden er FN's bæredygtighedsmål, med til at give IGL Coatings forskellige initiativer for at beskyttelse og pleje. IGL Coatings fortsætter med at udvikler sig og forbedres konstant for at imødekomme de strategiske krav fra forretningen, industrien, samfundet og planeten.

IGL Coatings er REACH-kompatibel og miljøvenlig. Hvad betyder det for dig?
REACH er en forordning fra Den Europæiske Union, vedtaget for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, og samtidig styrke EU's kemikalieindustris konkurrenceevne. Den fremmer også alternative metoder til farevurdering af stoffer for at reducere antallet af forsøg på dyr.
Det betyder, at IGL Coatings er FRI for de forbudte stoffer på kandidatlisten (som fastsat af REACH), som kan have alvorlige effekter på menneskers sundhed eller miljøet.
Det betyder, at det er godt for dig, dine kære, dine kæledyr og miljøet!

Nysgerrig hvad IGL tilbyder af produkter: Klik her

Er du målrettet med din virksomhed, og vil du gerne som virksomhed med bilpleje være mere grøn og miljøbevidst,  kontakt os i dag.